ZUS dla małych firm 2018 – zmiany prawa gospodarczego

ZUS dla małych firm 2018 – zmiany prawa gospodarczego

Ważną zmianą w gospodarczym prawie jest propozycja wydłużenia okresu spłaty małych składek ZUS dla nowych i małych firm. Obecnie okres ten wynosi 2 lata. Zmiana przewiduje wydłużenia okresu do 3 lat. Oprócz tego jeśli przychód miesięczny firmy nie przekracza 2 500 zł, firma musi zapłacić nie więcej 800 zł.

Nad takimi zmianami ministerstwo pracuje od wielu lat. Wspomniane zmiany mają na celu zachęcenie do prowadzenia nowych firm. Jest to wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają działalność gospodarczą i potrzebują więcej czasu na rozwód swojego biznesu. Projekt ustawy przewiduje, że składka zwrotna i ubezpieczenie społeczne będą uzależnione od wysokości uzyskiwanych przez firmę dochodów. Firma, która uzyskuje dochody niższe progu 2.5 tys. zł  będzie miała dużo niższą składkę do spłaty. Taka zmiana ma być bezterminowa. Poniżej rozpatrzymy również inne zmiany, które czekają nowe firmy:

  • preferencyjny ZUS;
  • Brak wymogu dotyczącego rejestracji małych przedsiębiorstw;
  • Brak wymogu dotyczącego opłacania składek;
  • 6 miesięcy bez składek na społeczne ubezpieczenie.

Konstytucja biznesu – podstawowe zasady

Konstytucja biznesu będzie zawierać jeszcze kilka istotnych zmian adresowanych do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, jednak boją się wysokich składek. Nowe przepisy wejdą w życie już wiosną 2018 r. Przedsiębiorcy będą mogli prowadzić nie zarejestrowaną działalność. Jednak taką możliwość udostępnia się przy wykonaniu prostej wymogi: przychody miesięczne nie więcej 1050 zł – 50% minimalnego wynagrodzenia. To próba wyciągania z szafy drobnego handlu i drobnych usług. Firmy zaczynające swoją działalność, będą miały ulgę na początek. W ciągu 6 miesięcy one będą pozbawieni konieczności opłacania składki związane z społecznym ubezpieczeniem. Po upłynięciu tego terminu przedsiębiorcy będą mieli możliwość korzystać z ZUS preferencyjnego w ciągu 2 lat. W razie naruszenia wskazanych limitów, działalność  przyznana będzie za gospodarczą a dochody firmy zostaną opodatkowane na standardowych regułach.

Czym jest składka preferencyjna

Firmy, które dopiero zakładają swoją działalność lub zaprzestali prowadzić wcześniej założoną działalność i od tego czasu minęło co najmniej 5 lat, mogą korzystać z ZUS preferencyjnego przez okres 2 lata. Składki będą naliczać się od zadeklarowanej sumy, która powinna być nie mniej niż 30% sumy wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2.1 tys. zł. To spowoduje również zwiększenie preferencyjnej składki o 5%.  Składka będzie stanowić 630 zł.

Rodzaj ubezpieczenia Suma, zł Stawka, %
Rentowne 50,4 8
Emerytalne 122,98 19,52
Wypadkowe 11,34 1,8
Chorobowe 15,44 2,45

Więc przedsiębiorca musi zapłacić 200,16 zł. Korzystając z ZUS preferencyjnego, firma nie musi płacić składek na kapitał pracy.

Składka zdrowotna

Podstawą ustalenia zdrowotnej składki stanowi zadeklarowana suma, nie mniej niż 75% minimalnego dochodu, jednak nie mniej niż 9% bazy wymiaru, uwzględniając zmniejszenie lub zwiększenie rozmiaru zdrowotnej składki w przeszłości. Jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie, będzie zobowiązany dokonać spłaty do dziesiątego dnia następnego okresy rozliczeniowego. W razie, jeśli płaci za siebie i inną osobę, np. pracownika firmy, musi opłacić składkę do piętnastego dnia okresy rozliczeniowego. Opłata odpowiedniej składki odbywa się poprzez przelew bankowy.

Co o zmianach mówi ZUS

ZUS bardzo negatywnie zaopiniował projekt Konstytucji biznesu uznając, że w przedstawiony projekt narusza obowiązujące w systemie społecznych i może spowodować rozszczelnienie systemu emerytalnego. ZUS twierdzi, że lepszym rozwiązaniem może być powiązanie składki z dochodem przedsiębiorcy. Czyli im mniejszy dochód masz, tym niższą składkę płacisz. Niektórzy eksperci mówią, że dobrze by było wprowadzić tzw. firmę na próbę – prawo do prowadzenia działalności bez wykonania zbędnych formalności, oprócz zgłoszenia faktu zakładania działalności i późniejszą możliwością wyboru sposobu i formy opodatkowania, możliwości opłacania ZUS i zgłoszenia dla VAT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *