Zmiana urzędu skarbowego

Zmiana urzędu skarbowego

Czym jest zmiana urzędu skarbowego dla przedsiębiorcy a spółki? Jaka jest procedura zmiany urzędu skarbowego? Jakie skutki powoduje zmiana urzędu skarbowego dla podatnika? Jak wybrać dobry organ skarbowy? Spróbujemy wyjaśnić tę kwestię w poniższym artykule.

Złożenie deklaracji do urzędu skarbowego w nieodpowiednim urzędzie wiąże ze sobą przykre konsekwencje finansowe. Musimy wiedzieć, kiedy obowiązuje zmiana właściwości naszego urzędu. Zmiana organu skarbowego jest dość korzystną opcją dla niektórych przedsiębiorców z uwagi na sprzeczność w działaniu poszczególnych urzędów.

Właściwość urzędu określa gdzie musimy składać deklarację oraz odprowadzać należność. Właściwość wybranego urzędu ma wielką ważność w przypadku podania odpowiedniego konta w banku, na który będzie odprowadzana opłata podatkowa. W odróżnieniu do ZUS, gdzie istnieje tylko jeden typ konta do wpłacania składek, który obowiązuje bez uwzględnienia adresu prowadzenia działalności gospodarczej czy adresu zamieszkania, przy odprowadzeniu podatku dużą rolę odgrywa właściwość urzędu.

Właściwość skarbowego urzędu

Dla podatnika właściwość organu podatkowego ma duże znaczenie, ponieważ wysłanie deklaracji do błędnego urzędu skutkuje negatywne sankcji finansowe. Każdy przedsiębiorca musi wysyłać rozliczenia do urzędu, który jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania, czyli pobytu lub miejscą, gdzie podatnik stale przebywa. Adres zameldowania w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. Przedsiębiorcy, którzy posiadają stały adres zamieszkania nie będą mieli żadnych problemów. Jednak powstaną one w sytuacji, gdy podatnicy przeprowadzają się w ciągu okresu podatkowego.

Jeśli podatnik w ciągu roku zmienił miejsce zamieszkania, musi on złożyć deklarację podatkową do urzędu, któremu podlegał na ostatni dzień okresu podatkowego. Jeżeli w tym momencie nie miałeś stałego adresu zamieszkania w Polsce, musisz złożyć deklarację do urzędu, któremu podlegał na ostatnim miejscu zamieszkania czy pobytu w Polsce. W przypadku VAT obowiązuje urząd właściwy dla pewnego miejsca prowadzenia działań, związanych z wystąpieniem obowiązku finansowego, czyli miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorczej. Jeżeli takie czynności prowadzone są w różnych miejscach, deklaracje należy składać w uwagi na miejsce zamieszkania podatnika. Dla jednostek, które nie mają  prawnej osobowości i osób prawnych duże znaczenie podatkowe ma adres siedziby.

Podstawowe zasady zmiany urzędu skarbowego

Podatnik, który zmienił siedzibę, musi w terminie 7 dni od momentu zmiany zgłosić to do urzędu. Przedsiębiorca musi także zawiadomić urząd o zmianie adresu zamieszkania. Osoba fizyczna, która rozlicza się z urzędem skarbowym z wykorzystaniem numeru pesel, nie musi aktualizowywać swoje dane. Wystarczy podać w następnej deklaracji nowy adres.

Zmiana organu skarbowego jest bardzo korzystna dla podatników. Ponieważ niektóre organy urzędowe mają restrykcyjnie podejście. Są również urzędy wyspecjalizowane w ramach konkretnej działalności lub pewnych podatków. To również ma duży wpływ na jakość obsługi oraz na ryzyko podatkowej kontroli. Od właściwości organu podatkowego uzależniona jest właściwość izby podatkowej i właściwość sądu, który może rozpatrywać skargi podatnika na niekorzystne dla podatnika decyzje urzędu. Więc przedsiębiorca musi mieć wiedzę w zakresie praktycznego funkcjonowania urzędu skarbowego, któremu podlega. Podleganie innemu urzędu może nawet okazać się korzystniejsze. W celu zmiany urzędu skarbowego pozostanie zmienić miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

Zalety zmiany urzędu skarbowego

Zmiana organu podatkowego może mieć wiele pozytywnych skutków. Czy zmiana urzędu podatkowego się opłaca? Jest wiele zalet zmiany urzędu skarbowego. Należy wskazać najważniejsze z nich.

  • Niektóre urzędy skarbowe są bardziej przychylne do płatników, niż inne.
  • Prowadzenie przez urzędy restrykcyjnej polityki fiskalnej.
  • Są wyspecjalizowane urzędy, które oferują dogodniejsze warunki współpracy.
  • Ryzyko kontroli podatkowych niektórych organów podatkowych na obszarze działania jest znacznie większe.
  • Niektóre urzędy szerzej oceniają przepisy zwalniające z VAT.

Korzystny wybór odpowiedniego urzędu skarbowego ma duże znaczenie, wpływając na to czy pożyczkobiorca będzie mógł skupić się na przeprowadzeniu działalności gospodarczej, czy nie będzie mógł spokojnie spać z uwagi na problemy podatkowe. Więc jeśli nie jesteś zadowolony z praktyki twojego urzędu możesz śmiało zmienić urząd skarbowy. W przypadku osób fizycznych wystarczy przeprowadzić się, a spółka musi zmienić adres siedziby. Więc dokładnie zastanów się nad wyborem właściwego urzędu skarbowego. Ponieważ zmiana organu podatkowego może skutkować zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencję.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *