Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Wcześniejsza spłata kredytu ma pozytywny wpływ na budowanie dobrej historii kredytowej klienta. Jednak ten proces wiąże ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Wszystko zależy od wybranej przez pożyczkobiorcę instytucji finansowej.

Podczas składania wniosku o pożyczkę pożyczkobiorca wybiera kwotę i okres pożyczki. Za pomocą elastycznych suwaków możemy dowiedzieć się o całkowitym koszcie kredytu oraz o wysokości raz jeszcze przed zawarciem umowy. Pożyczkę należy spłacać w ustalonym terminie. W przypadku braku spłaty na czas pożyczkodawca uruchamia działania windykacyjne, które wiążą ze sobą dodatkowe koszty. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu należy dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe. Zawsze możemy spłacić pożyczkę wcześniej. W tym przypadku firma pozabankowa musi obniżyć koszt pożyczki. Instytucja pozabankowa zwraca odsetki za niewykorzystany termin.

Proces zwrócenia kosztów pożyczkowych przed terminem

Jeżeli klient ma zamiar zwrócić pożyczkę wcześniej, należy zawiadomić o tym pożyczkodawcę. Jeśli pożyczyłeś pieniędzy w banku, musisz to zrobić 3 dni przed dokonaniem spłaty. W przypadku kredytów ze stałą stopą oprocentowania bank może zażądać od klienta rekompensaty. Wartość dodatkowych kosztów wynosi 3 % od wysokości zobowiązania. Przyspieszenie spłaty również wymaga zawiadomienia instytucji finansowej. Szczegóły wcześniejszej spłaty pożyczki znajdują się w umowie pożyczki oraz regulaminie. Dlatego przed zawarciem umowy należy dokładnie zapoznać się z podstawowymi regułami współpracy z firmą pożyczkową lub bankiem.

Wady i zalety wcześniejszej spłaty kredytu

Decyzja o wcześniej spłacie pożyczki należy wyłącznie do klienta. Musi on rzetelnie przeanalizować ewentualne korzyści i straty. W przypadku kredytów walutowych istnieje ryzyko wzrastania kursu. Może to powodować zwiększenia sumy należności w przeliczeniu na złoty. W takiej sytuacji wcześniejsza spłata kredytu stanie się najlepszym rozwiązaniem. Jeśli w domowym budżecie pojawi się nadwyżka zalecany ją przeznaczyć na wcześniejszą spłatę pożyczki. Niektóre banki lub firmy pozabankowe zwracają część kosztów pożyczki w przypadku przedterminowej spłaty. Dlatego musimy rzetelnie wybierać ofertę pożyczkową i dokładnie analizować warunki współpracy. Najważniejszą zaletą wcześniejszej spłaty jest pozbycie się długu. Po spłacie kredytu wzrasta również zdolnośc kredytowa pożyczkobiorcy. W przypadku przedterminowej spłaty klient może również zaoszczędzić na odsetkach. Jednak zysk ten nie będzie zbyt wysoki, ponieważ na początku terminu spłaty pożyczkobiorca spłaca odsetki, a póżniej kapitał.

Podsumowanie

Koszt wcześniej spłaconej pożyczki zależy od czasu zaciągnięcia zobowiązania, kwoty pożyczki oraz okresy spłaty. Najważniejszym czynnikiem wcześniejszej spłaty kredytu jest wybrana przez klienta instytucja finansowa. Ponieważ firmy pożyczkowe proponują indywidualne warunki współpracy. Musimy więc rzetelnie przeanalizować szczegóły oferty pożyczkowej przed zawarciem umowy pożyczki. W przypadku wątpliwości należy zwrócić za pomocą do konsultantów firmy lub banku w celu wyjaśnienia niezrozumiałych szczegółow.