Ryzyka związane z lokatą strukturyzowaną

Ryzyka związane z lokatą strukturyzowaną

Lokata to najbezpieczniejszy produkt finansowy. Pozwala on na oszczędzanie pieniędzy na określony w umowie procent. Jest wiele rodzajów lokat, które różnią się czasem trwania czy konstrukcją. Czym właśnie są lokata strukturyzowaną?

Każdy inwestor chce szybko pomnożyć własny kapitał. Najlepiej by było zwiększyć inwestycje w krótkim okresie. Istnieje wiele możliwości na osiągnięcie korzyści, w tym inwestycji długoterminowe. Różne sposoby na pomnażanie kapitału pozwalają na uzyskanie zysku w postaci kosztów lub produktów. Inwestycji długoterminowe mogą trwać nawet od kilku miesięcy do kilku lat. Wygodnym i bezpiecznym sposobem na inwestycji jest lokata. Chociaż taki rodzaj inwestycja nie daje ogromnych zysków, jednak gwarantuje bezpieczeństwo i wygodę. Przed założeniem lokaty należy dokładnie sprawdzić warunki, które oferuje konkretny bank.

Czym jest lokata strukturyzowana

Lokata łączy w sobie bezpieczne terminowe wkłady oraz inwestycje. Terminowe lokaty oferują oprocentowanie w wysokości 4% rocznie. Więc na pierwszy rzut oka lokata strukturyzowaną może okazać się bardziej atrakcyjną. Jaka konstrukcja cechuje taki rodzaj lokaty:

  • część tradycyjna, czyli oszczędności – koszty są bezpieczne i składa się na lokacie okresowej; lokuje w korporacyjne obligacje albo w obligacje państwa.
  • inwestycyjna lokata – obarczona ryzykiem, ale może przynieść wysoki zysk inwestorom, polega na inwestowaniu pieniędzy w opcje, akcje lub  giełdowe indeksy.

Wspólną cechą  wszystkich lokat strukturyzowanych jest lokowanie większość kapitału oszczędnościowej części, która zabezpiecza lokatę. Im większa ta część w propozycji, tym większe będzie ryzyko, ale można zarobić więcej na tym produkcie.

Ryzyka związane z lokatą strukturyzowaną

Warto podkreślić, iż lokata strukturyzowana zawsze wiąże się z ryzykiem. Jest to podstawowa cecha, która odróżnia lokaty strukturyzowane  od standardowych lokat, gdzie kapitał zwykle jest ulokowany w dziele gwarantowanym przez BFG. Lokata strukturyzowana obarczone jest ryzykiem:

  • Ryzyko kredytowe – oparcie oszczędnościowej części lokaty o korporacyjne obligacje powoduje, że użytkownik liczyć się z możliwością braku wykupu przez emitenta. To z kolei niesie duże ryzyko strat.
  • Ryzyko straty kapitału – inwestycyjna część może przenieść dla inwestora zarówno duże zyski, jak i straty.
  • Ryzyko płynności – kiedy inwestor inwestuje w lokatę i nie może jej zamknąć w dowolnej chwili, ponieważ to może narazić klienta na wysokie koszty.
  • Ryzyko złożoności – inwestor nie zawsze rozumie, w co wkłada pieniądze, ponieważ produkt struktury może okazać się bardzo skomplikowany.
  • Ryzyko zmiany kursu – dot. inwestycji na zagranicznych rynkach.
  • Ryzyko prawne – dot. zmiany przepisów prawa.
  • Ryzyko podatkowe – dot. zmiana reguł podatkowych, które zmniejszają atrakcyjność lokaty.
  • Ryzyko stopy procentowej – w przypadku wzrostu stopy procentowe, wzrośnie również atrakcyjność zwykłych lokat, a długoterminowe lokaty strukturyzowane nie mogą zaofrować podobnych zmian dla klientów.

Zalety lokaty strukturyzowanej

Lokata strukturyzowana przewiduje podzielenie inwestycji na części i ulokowanie w różnym instrumentach. Większość środków wydaje się na zakup bezpiecznego produktu finansowego, którym może stać się skarbowa obligacja. Dzięki tak wygodnym rozwiązaniu zmniejsza się ryzyko straty. Pozostała część środków inwestuje się w produkt finansowy, który cechuje się większym ryzykiem straty, jednak daje większy zysku. Do tych instrumentów zaliczana jest akcja giełdowa.

Inwestor może również ulokować pieniędzy w metalach szlachetnych, walutach obcych czy ropie. Większe zyski i wysoki poziom ryzyka odróżnią lokatę strukturyzowaną od jej tradycyjnej, gdzie inwestycje są dobrze chroniony i szybko wracają do inwestora. Koszty strukturyzowanej lokaty nie cechują się gwarancją zwrotu. Jednak zysk od wspomnianej lokaty jest dużo wyższy od zysku w przypadku lokaty standardowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *