Podstawowe zasady przedawniania długu

Podstawowe zasady przedawniania długu

W pewnych przypadkach dłużnik może uniknąć spłaty zadłużenia. Jeśli pożyczkodawca przez długi okres nie upomina się, to może doprowadzić do przedawniania długu. Przedawnione zadłużenie jednak siłę istnieje.

Kluczową kwestią przedawniania długu jest czas. Możliwość dochodzenia roszczenia jest ograniczona czasowo. W zależności od rodzaju zadłużenia oraz kwoty dług może zostać przedawniony po roku albo po 10 latach.  Jeśli dłużnik nie spłaca zaległego długu, to nie znaczy, że liczenia czasu przedawnienia zaczyna się od chwili, gdy miał je zapłacić. Wystarczy, że wierzyciel wykona działanie, które jest związane z tym zobowiązaniem, aby stało się przerwanie pierwotnego okresu przedawnienia.

Kiedy następuje przedawnienie długu

Zasady przedawnienia długu zostały nieco uproszczone po nowelizacji ustawy z 2018 r. Jeśli mienia szczególnego przepisu, czas przedawnienia stanowi 6 lat, a dla zobowiązań o świadczenie okresowe oraz związanych z działalnością gospodarczą – 3 lata.

Poniżej zapoznamy się z przykładami terminów przedawnienia długów:

 • zobowiązanie, które powstało z umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło, zlecenia) przedawnia się po 2 l. od chwili wykonania zlecenia;
 • zobowiązanie, które powstało z umowy o pracę (w przypadku, gdy pracodawca nie dokonał spłaty pensji) – po 3 l.;
 • zobowiązanie z tytułu umowy przewozu (niespłacony mandat za przejazd bez odpowiedniego biletu) – po roku;
 • zobowiązanie, powstałe z tytułu niespłaconego mandatu (np. złe parkowanie albo przekroczenie prędkości) – po 3 l.;
 • zobowiązanie, które powstało z ubezpieczenia – po 3 l.;
 • zobowiązanie, powstałe w  ubezpieczenia OC – po 3 l., jednak nie później dziesięciu lat od dnia odkrycia szkody;
 • dług czynszowy – po trzech latach;
 • zobowiązanie powstałe na karcie – po 3 l.;
 • dług powstały wskutek niezapłacenia podatku od nieruchomości – po 3 l. (od końca roku, w którym miał być zapłacony podatek);
 • niespłacony podatek od dochodu – po 5 l. (od końca roku, w którym minął termin zapłaty podatku);
 • dług powstały z tytułu składki ZUS – jeśli dług powstał po 2012 r.- po 5 l., przed 2012 r. – po 10 l.;
 • długi odziedziczone – po 6 l.

Przedawnienie nie oznacza anulowanie długu

Po przedawnieniu długu problem nie straci swoją aktualność. Przedawnione zobowiązania mogą być dochodzone przez wierzyciela na drodze postępowania sądowego. Jednak dłużnicy nie są zobowiązanie do spłacenia takich długów. W przypadku udowodnienia przez dłużnika, że dług jest przedawniony, nie musi on jego płacić. Należy to jednak zrobić wyłącznie przed sądem. Zawiadomienie wierzyciela nie da nic. Sąd uwzględnia przedawnienie na wniosek osoby zadłużonej. Dlatego osoba zadłużona musi samodzielnie zadbać o własne interesy. Najlepiej skorzystać z pomocy prawnika. Do czasu zakończenia rozprawy sądowej obowiązek spłaty długu nie będzie stwierdzony. Pamiętaj, że dłużnik zawsze może dogadać się z wierzycielem i polubownie załatwić sprawę.

Prawa dłużnika

Wiele firm windykacyjnych domaga się długów po ich przedawnieniu. W takiej sytuacji należy pamiętać o swoich prawach. Najpierw warto poprosić o dokumenty, potwierdzające przyczyny windykacji. Zachowaj wszystkie listy i faktury dotyczące zadłużenia. W trudnych sytuacjach można złożyć reklamacje do rzecznika praw konsumenta, który z kolei skieruje list o wyjaśnienia sprawy do firmy.

Przedawnienie zobowiązania z tytułu umowy pożyczki

Termin przedawnienie zobowiązania, powstałego z umowy pożyczki jest uzależniony od formy pożyczania: prywatnej czy w zakresie działalności gospodarczej. Ważną kwestią jest również forma spłaty: w całości czy w ratach. Bez potwierdzenia zawarcia umowy pożyczki trudno będzie dochodzić wyszykowania długu. Pożyczki przedawniają się po:

 • trzech latach – w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dziesięciu latach – w przypadku prywatnych pożyczek.

W przypadku pożyczki ratalnej okres przedawniania jest liczony dla każdej raty osobie. Czas do przedawniania pożyczki liczy się od ostatecznego dnia spłaty zobowiązania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *