Ile zapłacisz za ukrywanie dochodu

Ile zapłacisz za ukrywanie dochodu

Osoby, ukrywające zwój dochód będą zmuszeni liczyć się z wysoką karą. Oprócz tego mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej za skarbowe przestępstwo. Ile więc musi zapłacić przedsiębiorca za ukrywanie dochodu przed fiskusem?

Podczas wypełnienia PIT-u przedsiębiorca musi wskazać wszystkie uzyskane dochody. Jednak podatnik często popełniają nadużyć, ukrywając swój dochód. Potem powstają duże problemy podczas tłumaczenia, gdzie uzyskaliśmy koszty na kupno mieszkania czy samochodu. Niektórzy przekonują, że uzyskują dochody z prostytucji, ponieważ ten rodzaj działalności nie jest opodatkowany, inni, że dostali dodatkowe koszty od rodziców. Jeśli przedsiębiorca nie potrafi udowodnić tych historii, na pewno nie uniknie kary. Ważne jest rozłożenie roli dowodu, która w zależności od sytuacji może przechodzić od podatnika do fiskusa. W przypadku uruchomienia postępowania przez urząd on ponosi obowiązek udowodnienia, że podatnik uzyskał dochód z nieujawnionego źródła.

Jakie dochody nazywane są ukrytymi

Do obowiązków każdego przedsiębiorcy, który prowadzi swoją działalność na terenie Polski, należy odprowadzenie podatku. W przypadku rezydenta jest on zmuszony do rozliczenia z dochodów zagranicznych. Duże znaczenie w takiej sytuacji mają ugody międzynarodowe. Jeżeli osoba umyślnie lub nieświadomie ukrywa dochody w celu uniknięcia zapłaty podatku. Musi liczyć się z dodatkowymi opłatami i innymi negatywnymi konsekwencjami. Zwykłe fiskus dowiaduje się o ukrywaniu dochodu przez podatnika, kiedy jego zasoby finansowe nie odpowiadają wydatkom. Jeśli wydatki są niewspółmierne z dochodami, urzędnik jest zmuszony do przeprowadzenia kontroli skarbowej.

Ile wynosi kara za ukrywanie dochodu

Za ukrywanie dochodu na przedsiębiorce może być nalożona kara nawet do 75% ukrywanych syska. Wysokość kary dokładnie wylicza Urząd Skarbowy. Kara w wysokości 75% ma ogólny charakter. Czyli za każde ukryte 1000 zł podatnik zapłaci 750 zł kary. Rozmiar ukrytych dochodów wyliczany jest na podstawie poniesionych wydatków i wartości zakupionego majątku. Jeśli podczas skarbowej kontroli pojawią  się nieprawidłowości w zakresie otrzymanych dochodów, fiskus wyznacza wyjaśniające postępowanie. W trakcie kontroli przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich deklaracji majątkowych i oświadczeń Urzędnika Skarbowego.

Ukrywanie dochodu – przestępstwo czy wykroczenie

Ukrywanie dochodu może mieć dwie formy:

  1. przestępstwo
  2. wykroczenie

Grzywna w wysokości 75% może zostać nałożona na podatnika w przypadku wykroczenia 30 000 zł. Gdy ukrywanie dochodu zostanie uznane przez sąd za przestępstwo, kaza dochodzi nawet do 14 mln. zł. Oprócz tego przedsiębiorca ukrywający dochody może nawet zostać pozbawiony wolności. Uznanie ukrywanie dochodu za przestępstwo lub wykroczenie uzależnione jest od kwoty ukrytego dochodu. Gdy ta suma nie przekracza 5-krotnego wynagrodzenia – ukrywanie uznaje się za wykroczenie. Gdy kwota ukrytego dochodu jest większa – podatnik odpowiada jak za przestępstwo.

Grupy ryzyka

W przypadku ponad 25 milionach przedsiębiorców nawet 50 tysięcy aparat skarbowy nie ma żadnych szans na skontrolowanie pochodzenia każdego wydanego grosza. Można okazać się jednak się w grupie podatników, która cechuje się prawie 100% gwarancją kontroli:

nabywcy mieszkania o dużej wartości (notariusze są zobowiązani powiadomić urząd skarbowy);

nabywcy ruchomych rzeczy o dużej wartości – wyroby jubilerskie, jachty, samochody, antyki, samoloty, dzieła sztuki;

  • giełdowi inwestorzy, nabywcy akcji i obligacji;
  • posiadacze udziałów w funduszach i lokat;
  • przedsiębiorcy, którzy ciągłe wykazują straty;
  • pożyczkodawcy i darczyńcy;
  • właściciele nowych (najwięcej kontroli dotyczy firm założonych przez przedsiębiorców przed 30 r.ż., które nie wykazywały wcześniej żadnych zysków)
  • wpłacacie wysokie kwoty kaucji;
  • członkowie rad nadzorczych i zarządów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *