Egzekucyjny tytuł bankowy – co oznacza wystawienie tego dokumentu

Egzekucyjny tytuł bankowy – co oznacza wystawienie tego dokumentu

Określenie egzekucyjny tytuł bankowy brzmi bardzo strasznie. Czym dokładnie jest egzekucyjny tytuł bankowy i co oznacza wystawienie przez bank tego dokumentu. Podstawowe zasady wyjaśnimy w poniższym artykule.

Każdy pożyczkobiorca, który zaciąga kredyt w banku, jest zmuszony do podpisanie pewnego dokumentu. Mówimy o zaświadczeniu o poddaniu działaniom egzekucyjnym. Z tym dokumentem związane są ważne prawne skutki. Takie zaświadczenie jest podstawą do przygotowania wobec klienta tytułu egzekucyjnego i uruchomienia komorniczej egzekucji w razie braku spłaty pożyczki w terminie. Jeśli zamierzasz zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w banku, należy mieć wiedzę w tej sprawie.

Egzekucyjny tytuł instytucji bankowej –  co to jest

Egzekucyjny tytuł jest dokumentem, który wystawia instytucję bankową na podstawie innych dokumentów finansowych. Ten dokument jest związany z czynnościami bankowymi. On jest powodem do uruchomienie komorniczej egzekucji przeciwko klientowi na wniosek instytucji bankowej. Podstawą uruchomienia  egzekucji komornika jest nadanie wykonalności klauzuli. To znaczy, że tytuł może zostać wykonany w toku egzekucji obligatoryjnej. Ogromnym atutem dla instytucji bankowej jest to, że dochodzenia roszczeń może odbywać się bez prowadzenia sprawy w sądzie.

Egzekucyjny tytuł – kto wystawia

Egzekucyjny tytuł instytucji finansowej jest wystawiany wyłącznie przez instytucję bankową. Oprócz tego może to zrobić także instytucja finansowa, która posiada siedzibę w UE i posiada pozwolenie na działalność w RP. Syndyk również może wystawić dokument egzekucyjny  instytucji bankowej. Natomiast parabanki, kasy spółdzielcze oraz SKOK-i nie mogą wystawiać tego dokumentu. Dokument, na którego podstawie jest wystawiany egzekucyjny tytuł instytucji bankowej musi być związany z czynnościami bankowymi. Roszczenia, wynikające z relacji cywilnoprawnych, instytucja bankowa może dochodzić na zwykłych zasadach.

Egzekucyjny tytuł – przeciwko komu

Egzekucyjny tytuł jest wystawiany przeciwko następującym osobom:

 • dłużnik;
 • współkredytobiorca;
 • poręczyciel.

Dłużnikiem jest osoba, która zaciągnęła kredyt w banku i nie dokonała wpłaty w ustalonym terminie. Przy czym, liczy się również zobowiązanie zaciągnięte przez pełnomocnika dłużnika. Instytucja bankowa wystawia  egzekucyjny tytuł bankowy przeciwko kilku osobom, jeśli pożyczka była zawarta przez współpożyczkobiorców. Jeśli egzekucja została wszczęta wobec kilku dłużnikom, koniecznie jest uruchomienia odrębnego postępowania o nadanie dokumentom wykonalności. Instytucja bankowa może także uruchomić tytuł egzekucyjny wobec poręczyciela pożyczkobiorcy (np. zastaw, hipoteka). Warto pamiętać, że roszczenia zawsze powinno wypływać z konkretnych działań finansowych.

Co zawiera  tytuł egzekucyjny

Wystawiony przez instytucję bankową egzekucyjny tytuł powinien zawierać dane jak poniżej:

 • datę;
 • nazwę instytucji bankowej, który wystawił dokument oraz dane osobowe osoby zadłużonej;
 • wysokość zadłużenia oraz odsetków;
 • terminami zapłaty zobowiązania;
 • czynność bankowa, z której wynika wystawienie dokumentu;
 • wzmianka o wymagalności;
 • podpis pełnomocnika banku;
 • pieczęć.

Jeśli tytuł egzekucyjny nie zawiera wyżej wspomnianych informacji, sąd oddala wniosek instytucji bankowej.

Dobre praktyki banku

Przed uruchomieniem postępowania egzekucyjnego bank musi stosować dobre praktyki. Zanim uruchomić uzyskuję, instytucja bankowa powinien udzielić dłużnikowi wyczerpujących informacji o negatywnych skutkach postępowania egzekucyjnego. Przed wystawienie dokumenty instytucja bankowa musi wysłać do osoby zadłużonej wezwanie do spłaty, które zawiera odpowiednie ostrzeżenia. O wystawieniu właściwego tytułu dłużnik musi być poinformowany drogą pisemną. Jeśli aplikacja o nadanie wykonalności klauzuli została oddalona, instytucja bankowa nie może uruchomić postępowanie egzekucyjne ponownie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *