Czym jest scoring pożyczkowy

Czym jest scoring pożyczkowy

Dobra praca, brak nieuregulowanych zaległości, pozytywna historia w bazach dłużników i wiele innych warunków potwierdzają, że potencjalny klient jest rzetelny i uczciwy. Jednak te przesłanki wcale nie gwarantują otrzymania pozytywnego wyniku pożyczkowej. Czasami nie istotny czynnik przekreśla perspektywę uzyskania pożyczki gotówkowej czy chwilówki. Winnym może okazać się scoring.

Scoring pożyczkowy to metoda punktowej oceny ryzyka pożyczkowego. Im więcej punktów ma klient, tym większą jest wiarygodność pożyczkowa potencjalnego pożyczkobiorcy. Metoda stosuje się przez różne podmioty finansowe podczas przyznania pożyczek, kredytów oraz chwilówek. Niektóre instytucji niefinansowe również stosują wspomniną metodę  podczas podpisania umów. Czyli, scoring przewiduje procedurę analizy wiarygodności pożyczkowej przedsiębiorstwa, firmy lub osoby prywatnej. Proces analizy wiarygodności polega na sprawdzeniu zdolności pożyczkowej wnioskodawcy opierając się na jego konto z kontami innych klientów, którzy już otrzymali pożyczkę. Podobność konta potencjalnego pożyczkobiorcy do profilu klienta terminowo spłacającego zobowiązania determinuje ocenę wiarygodności. Wówczas dla banków i firm pozabankowych to oznacza zmniejszenia ryzyka nieterminowej spłaty pożyczki.

Jak ustala się scoring

W scoringowej analizie wnioskodawcy instytucja finansowa uwzględnia wiele czynników, które stanowią ocenę wiarygodności potencjalnego pożyczkobiorcy. To są:

 • wysokość dochodów;
 • wykształcenie;
 • adres zameldowania;
 • posiadanie auta;
 • liczba osób, które znajdują się na utrzymaniu pożyczkobiorcy;
 • posiadane kont bankowych;
 • zawód;
 • posiadane kart płatniczych.

Po ocenie wspomnianych informacji, instytucja finansowa oblicza punkt, który zwykle stanowi dolny limit przyznania pożyczki. Klienci, którzy uzyskali podczas analizy niższą ocenę, dostają od instytucji finansowej negatywną decyzję pożyczkową. Klienci, którzy w końcu zbliżyli się do punktu limitowego będą musieli aplikować o mniejszą sumę pożyczki lub przedstawić dokładniejsze zabezpieczenia zobowiązania. Obowiązek korzystania ocena punktową jest nalożony tylko na banki. Podmioty pozabankowe natomiast mogą także korzystać ze scoringu, lecz nie są zobowiązane. Decyzja zależy od zarządów i prezesów firmy.

Modele skoringu

Zdolność kredytowa pożyczkobiorcy jest uzależniona nie tylko od scoringu, jednak od wielu innych warunków. W przypadku gdy małżonek cechuje się złą historią kredytową, lepiej zdecydować się na finansową rozdzielność. W takim razie instytucją bankową nie będzie brał pod uwagę o małżonka, obliczając zdolność pożyczkową wnioskodawcy.

Wyróżnia się kilka modeli scoringowych:

 • modele behawioralne;
 • modele aplikacyjne;
 • modele kredytowe.

Model behawioralny prowadzi analizę dotychczasowego korzystania produktami finansowymi przez wnioskodawcę. Aplikacyjny model bazuje się analizie informacji finansowych i osobistych pożyczkobiorcy. Te dane są podane w specjalnym formularzu. Po zsumowaniu punktów stanowią one podstawą ocenę ryzyka pożyczkobiorcy. Model fraudowy jest procesem, podczas którego instytucja finansowe przypisuje ewentualnym lub istniejącym pożyczkobiorcom możliwość dokonania oszustwa.

Jak zweryfikować scoring pożyczkowy

Instytucji finansowe również są zainteresowane historią pożyczkową klienta, jak radził ze spłatą aktualnych oraz przeszłych zobowiązań, czy przekraczał limit debetowy na karcie. Wszelkie dane przechowywane są w BIK. Jeśli chcemy zweryfikować własną ocenę wiarygodności i sprawdzić, ile udzielono nam gwiazdek, należy kupić raport w BIKu. Dzięki temu dokumentowi z BIK poznamy naszą historię pożyczkową. Firmy pozabankowe również mogą skorzystać z niego za opłatę. Oprócz tego dla klientów oferowana jest opcja otrzymania darmowego raportu z BIK. Jednak na tym raporcie nie znajdziesz już oceny wiarygodności. Jednak możesz zapoznać się z informacją dotyczącą historii pożyczkowej.

Minimalna punktowa liczba scoringu w bazie BIK wynosi 192 punktów, maksymalna –  631. Im więcej masz punktów, tym większe są szanse na uzyskanie pożyczki. Ocena punktowa jest przedstawiana pod postacią gwiazdek od 0 do 5. Przeciętna ocena w BIK stanowi 528 punktów, to jest 4 gwiazdki. Jeśli BIK nie zawiera żadnej informacji o kliencie, dlatego, że nigdy nie zaciągał pożyczki, ocena punktowa nie będzie naliczana. Na niską ocenę BIK wpływają następujące czynniki:

 • zaleganie ze spłatą rachunków;
 • nieregularna spłata zadłużenia;
 • duża ilość zobowiązań nieterminowo spłacanych.