Co robić w przypadku blokady środków na koncie

Co robić w przypadku blokady środków na koncie

Są sytuacje, gdy instytucja bankowa, w której posiadamy konto, może zablokować pieniądze na rachunku. Najpopularniejszym powodem są długi właściciela konta. Co robić, jeśli bank zablokował koszty na koncie? Co może  pozwolić sobie instytucja bankowa, a co jest łamaniem prawa?

Pieniądze na rachunku należą do posiadacza rachunku. Jednak w przypadku powstania zaległości instytucja bankowa może zablokować koszty na koncie.  Dla większości ludzi dług kojarzy się z dużymi liczbami. Jednak bank może również dokonać blokady kosztów na rachunku klienta w przypadku mniejszych długów, np. brak opłaty mandatu czy podatku VAT. Dokonanie blokady konta przez bank odbywa się na wniosek uprawnionych do tego organów. Prawo do złożenia wniosku o blokadę kosztów na koncie mają:

  • ZUS;
  • urząd miejski lub skarbowy;
  • komornik;
  • Izba Celna.

Zasady blokady kosztów na koncie

Najpierw warto powiedzieć, że instytucja bankowa nie dokonuje blokady kosztów samodzielnie. Instytucja bankowa uruchamia blokadę rachunku na wniosek odpowiednich organów. W celu odblokowania konta właściciel musi udać się do instytucji, która złożyła wniosek o blokadę, i uregulować zaległość lub znaleźć inne rozwiązanie w celu porozumienia. Po załatwieniu powstałych komplikacji komornik lub urząd skarbowy wysyła do banku zawiadomienie o spłacie zadłużenia z prośbą o odblokowanie rachunku. Właściciel musi tego dokładnie pilnować, ponieważ uregulowanie zadłużenia nie powoduje odblokowania konta. Instytucja bankowa dokonuje anulowania blokady wyłącznie na wniosek odpowiednich organów.

Zawiadomienie o blokadzie konta

W przypadku otrzymania wniosku o zablokowanie konta bank nie jest zobowiązany do powiadomienia o tym właściciela. Obowiązek zawiadomienia leży na organach, które dokonały zajęcia. Więc warto podawać tylko aktualny adres zamieszkania, ponieważ na niego są wysyłane dane o uruchomieniu postępowania egzekucyjnego. Po 2 tygodniach pismo informujące zostaje uznane za doręczone. Właściciel konta może złożyć wniosek do instytucji bankowej o uzyskaniu informacji o tym dlaczego, kiedy i na czyje żądanie zostało zablokowane konto. Na udzielenie odpowiedzi bank ma siedem dni. Zajęcie konta może powodować niegatywne konsekwencje. Tak więc bank z przyczyn obawiania się długu klienta może odmówić limitu na koncie, zablokować koszty na poczet opłaty kredytu lub nawet wypowiedzieć współpracę.

Czego nie można robić bankom

Instytucja bankowa nie ma prawa do pobrania żadnej prowizji za blokadę konta. Ta reguła nie jest stosowana do firmowych rachunków. Warto wspomnieć o pojęciu „suma wolna od zajęć”. Instytucja bankowa nie może zająć więcej niż 75% minimalnej pensji. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi ok. 1570 zł. Instytucja bankowa nie może także blokować wszystkie koszta na koncie, tylko kwotę, która została zasądzona. Taka pozycja banku jest bardzo popularna. Czasami takie zachowanie może mieć podstawy prawne. Na przykład, gdy suma zadłużenia jest ustalana podczas postępowania komorniczego. Banki może nie wypłacać sumy wolnej od zajęcia, jeśli inny bank już tego dokonał.

Blokada alimentów

Alimenty nie podlegają zajęciu przez komornika. Więc instytucja bankowa nie ma prawa do blokowania tego typu przychodów. Jednak wpłynięcie kosztów na rachunek dłużnika, które jest zajęte powoduje blokadę tych kosztów. Ponieważ uprawnione do zajęcia organy nie mają podglądu do źródła środków przekazanych na konto bankowe właściciela rachunku. Identyfikacja po tytule przelewu może być nieudana lub po prostu niewystarczająca. W celu uniknięcia podobnej sytuacji zalecane jest założenie osobnego rachunek. W tej sytuacji alimenty będą nieruszone. Jeśli jednak koszty z tytułu alimentów wpłynęły na zajęte konto, do wypłaty tych pieniędzy konieczny jest wniosek organów, które nałożyły blokadę. Zgodnie z prawem cywilnym nie podlegają egzekucji  również dodatek rodzinny, świadczenie rodzinne, dodatki pielęgnacyjny, dodatek porodowy, dodatek dla sierot, świadczenie pomocy społeczne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *