Co łączy Związek Banków Polskich z chwilówkami

Co łączy Związek Banków Polskich z chwilówkami

Związek Banków Polskich – czym on jest i jakie informacje przechowywane? Te ważne kwestie wyjaśnimy poniżej.

Klienci instytucji pozabankowych zwykle poddają się sprawdzeniu w rejestrach i bazach dłużników , m. in. W BIK, KRD, KNF. Do dyspozycji banków istnieje więcej baz. Wspomniane podmioty mogą również sięgać do ZBK. W umowach kredytów i pożyczek  często znajduje się punkt o weryfikacji klienta w tej bazie. Więc przed zaciągnięciem zobowiązania należy dokładnie zapoznać się warunkami udzielenia pożyczki w wybranej firmie.

Związek Banków Polskich – podstawowe zasady działania

ZBK łączy banki RP na zasadach dobrowolnych. ZBK ma na celu reprezentację banków w zakresie zewnętrznej działalności, edukacji finansowej oraz wymiany informacją. Za pomocą unikatowego systemu instytucji banki weryfikują klienta i to jak on radził z zobowiązaniami poprzednimi, minimalizując ryzyko udzielenia pożyczki lub kredytu.  Bankowy rejestr pożyczkobiorców nierzetelnych gromadzi, przechowuje oraz udostępniania wszelkie dane o problemach ze spłatą zadłużenia. W tym celu powstał również Bankowy Rejestr Dłużników. Każda instytucja finansowa może pobrać raport z nazwy Związku Banków Polskich bez zbędnych komplikacji i uzyskać niezbędne informacje. Wszelkie dane o niesplacanym kredycie lub pożyczce przechowywane są przez ok. 10 lat, w przypadku spłaty zobowiązania – przez 2 lata. BRKN może przechowywać informacje o klientach przez okres ok. 5 lat.

Kiedy dane klienta przekazywane są do ZBK

Dane klienta zostają przekazane do ZBK po spełnieniu następujących warunków:

  • wysokość zaległości wynosi powyżej 200 zł;
  • okres przeterminowania spłaty przekracza 60 dni.

O przekazaniu danych o braku spłaty do ZBK serwisy pozabankowe informują dłużnika zawczasu. Po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia pożyczkobiorca ma 1 miesiąc na spłatę pożyczki. W przypadku braku terminowej spłaty zadłużenia w określonym terminie informacja zostaje przekazywana do BRD a odtąd – do  ZBK. Z ZBK mogą współpracować nie tylko instytucji bankowe. Do rejestru ZBK mają podgląd także serwisy pozabankowe, które mogą w dowolnej chwili sprawdzić jak klient radzi ze spłatą innych zobowiązań. Negatywna informacja w ZBK obniża zdolność kredytową pożyczkobiorcy i zmniejsza szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji pożyczkowej.

Pobieramy raport z ZBK

Historia kredytowa wnioskodawcy to ważny czynnik, który ma ogromny wpływ na wynik rozpatrzenia wniosku o pożyczkę. Jednak klient pożyczkobiorca nie musi czekać, aż pożyczkodawca sprawdzi go w bazie ZBK. Pożyczkobiorca może samodzielnie sprawdzić własną historię pożyczkową, pobierając raport z ZBK. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i szybko uzyskasz potrzebne informacje. W ten sposób wnioskodawca oceni szanse na otrzymanie chwilówki jeszcze przed aplikowaniem o dodatkowe koszty. Niestety raport z ZBK nie można dostać droga telefoniczną lub mailową. W celu uzyskania raportu należy wysłać wniosek, wskazując w jakiej formie chcemy dostać odpowiedni raport. Raz na 6 miesięcy możesz pobrać raport bez żadnej opłaty. Za każdy następny raport zapłacisz 10 zł – w przypadku osobistego odebrania raportu, lub 18 zł – w przypadku wysłania raportu drogą listowną. Raport w innych rejestrach lub bazach dłużników  można ściągnąć po założeniu własnego profilu.

Jak usunąć dane z ZBK

Po spłacie pożyczki informacja o jej zaciągnięciu s spłacaniu przechowywana jest przez pięć lat. Niestety taka
informacja nie może być usunięta wcześniej. Wyjątkiem jest przekazanie danych
do baz wskutek błędu. Więc klient może wnioskować o usunięcie danych do firmy,
która umieściła te dane w ZBK. Są również sytuacji, gdy instytucja bankowa może
samodzielnie usunąć informacje z bazy przed upłynięciem tego okresu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *